Wat is een Gezinscoach?

De gezinscoach is er voor ouders en kinderen tot 18 jaar met meerdere en ernstige problemen bij het opvoeden of opgroeien. Ook jongeren die moeilijkheden hebben bij het contact met hun ouders of opvoeders kunnen bij de gezinscoach terecht. De gezinscoach luistert, stelt vragen en stelt samen met de gezinsleden een familiegroepsplan op om de situatie te verbeteren.

Als het gaat om een probleem of zorgen over één onderwerp, zoals bijvoorbeeld bedplassen, slecht eten of groeiproblemen, dan kunt u contact opnemen met het consultatiebureau of de jeugdverpleegkundige op school. Bij (het vermoeden van) huiselijk geweld en kindermishandeling: neem dan contact op met Veilig Thuis IJsselland.

Wees er vroeg bij

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom is het goed om bij problemen of dreigende problemen zo snel mogelijk  hulp te zoeken. Komt u er in uw eigen omgeving niet uit dan kunt u terecht bij uw huisarts, gezinscoach, consultatiebureau of school. Zo voorkomt u dat problemen steeds groter worden.

Familiegroepsplan

Samen met het gezin kijkt de gezinscoach naar mogelijkheden om problemen op te lossen en nieuwe problemen te voorkomen. In het familiegroepsplan staat wat het probleem is en wat de gezinsleden samen en apart willen bereiken. Wat kunnen de gezinsleden zelf, wat kan  de eigen omgeving betekenen en bij welk probleem is er professionele hulp nodig?