Werkwijze

Spelen er meerdere, ernstige problemen thuis waardoor de kinderen niet veilig kunnen opgroeien? Heeft u problemen met de opvoeding of heb jij als jongere juist problemen met je ouders? Neem dan contact op met de gezinscoach (via 14 0570).


Persoonlijk gesprek

Om een goed beeld te krijgen van uw situatie maakt de gezinscoach een afspraak met u voor een persoonlijk gesprek. Dit wordt ook wel het ‘keukentafelgesprek’ genoemd. Dat kan plaatsvinden bij u thuis of op een andere plek waar u zich prettig voelt zijn. De gezinscoach luistert naar uw verhaal en stelt daarbij allerlei vragen over diverse zaken, zoals gezondheid, financiën, omgeving en school. Als de situatie helder is, dan denkt de gezinscoach graag mee om een oplossing te vinden die bij uw gezin past.

Gezinsplan

De gezinscoach maakt samen met u een gezinsplan. In dit plan staat welke problemen er zijn, welke oplossingen bedacht zijn en welke hulpmiddelen of zorg daarbij nodig zijn. In het plan staat ook wat u zelf, eventueel met hulp van uw omgeving, regelt en waarbij u écht professionele ondersteuning nodig heeft. Daarbij kunt u denken aan een specialist op het gebied van bijvoorbeeld psychologische hulp of hulp bij verslaving.

Eén aanspreekpunt

Heeft u te maken met meerdere organisaties? De gezinscoach let erop dat zij goed samenwerken en is het centrale aanspreekpunt voor het gezin.